Praca
Edukacja
Dzieci
Seniorzy

Złożenie wniosku i wydanie Karty

Mieszkańcu województwa opolskiego !

Jeśli jeszcze nie Jesteś posiadaczem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora i:

 • wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia , jeżeli dzieci kontynuują naukę
 • lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych i posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
 • lub ukończyłaś/eś 65 lat
 • lub sprawujesz stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łaczy Cię więź rodzinna lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • do współpracy zapraszamy również instytucjonalne domy dziecka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze

to pobierz wniosek o wydanie Karty - kliknij tutaj:  Wniosek w formacie doc.

 Wniosek OKRIS

Wypełniłeś wniosek i co dalej

Wypełniony wniosek można:

 • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  w Kancelarii pokój 150 w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w Opolu przy ulicy Piastowskiej 14 oraz w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Hallera 9,II piętro pokój 202;
 • złożyć osobiście w Twoim urzędzie gminy, która jest Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Zobacz na mapie, w której gminie dostaniesz wniosek i odbierzesz swoją kartę;
 • przesłać mailem na adres rodzina@opolskie.pl, ale uwaga: wtedy musisz osobiście odebrać kartę w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w Opolu przy ulicy Hallera 9, II piętro, pokój 202, aby uzupełnić podpis na wniosku;
 • wniosek możesz też wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole              z dopiskiem "Opolska Karta Rodziny i Seniora".

Po złożeniu wniosku, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione (zgodnie z zapisami regulaminu –   tutaj (604.42 KB)) czas oczekiwania na Kartę wynosi około miesiąca. 

Od momentu wydania Karty stajesz się Posiadaczem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, która ważna jest do końca 2018 roku – w przypadku rodzin (po tym terminie istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności karty) i bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 65 lat.

 

Informacje o zniżkach

Na naszej stronie internetowej na bieżąco informujemy o zniżkach:

 • dostępnych na terenie gminy, którą zamieszkujesz,
 • dostępnych na terenie całego województwa opolskiego – niezależnie od miejsca zamieszkania (oczywiście w naszym województwie).

Informacje o zniżkach kliknij tutaj.

 

Przedłużenie  ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Oświadczenia można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego:

 • przy ul. Hallera 9 w Opolu, II piętro, pokój 202
 • przy ul. Piastowskiej 14 w Kancelarii Ogólnej UMWO, I piętro, pokój 150
 • oraz w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkania, wykaz samorządów gminnych, które są Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, znajduje się TUTAJ .

Oświadczenie dot. przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można pobrać STĄD, wydrukować, wypełnić,  a następnie dostarczyć do urzędu marszałkowskiego lub urzędu gminy.

Składając oświadczenie, należy mieć przy sobie wszystkie wydane egzemplarze kart, na które zostaną naklejone nowe hologramy.

 

 

Więcej informacji

 • Podstawowe informacje o Opolskiej Karcie Rodziny i Seniora - kliknij tutaj
 • Zniżki oferowane w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora - kliknij tutaj
 • Najczęściej zadawane pytania (tzw. FAQ) dotyczące Opolskiej Karty Rodziny i Seniora - kliknij tutaj
 • Współpraca z gminami - kliknij tutaj
 • Współpraca z firmami / Partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora - kliknij tutaj
Drukuj 
Liczba odsłon: 34607
Baner UE - TekstBaner UE - Kapitał LudzkiBaner UE - OpolskieBaner UE - SmithBaner UE - Logo